Styret i NBF

Styret i NBF:


Leder:

Alicia F. Sanne


Nestleder:

Majken Karlsen


Styremedlemmer:

Tonje Solberg

Maren Danielsen

Michelle Quevedo

Kathrine Svarstad

Jeanette Lid-Lindahl


Kasserer/sekretær:

Lise Bjørk


Vara:

Camilla Nyhagen


       

     

       

Valg Komite: